Een team heeft doelen. De mate waarin en de manier waarop die doelen gerealiseerd worden, hangt af van veel factoren. Die veelheid aan ingrediënten maken effectieve samenwerking soms lastig. En soms sluipen er patronen in die aandacht vragen. Dan is het goed om daar samen bij stil te staan. Om het beste uit je team te halen.

MAATWERK DOOR INTAKE

Elke opdracht voor teamontwikkeling begint met een uitgebreid persoonlijk intakegesprek met de opdrachtgever en -als het kan- met een deel van het team. Op grond van dat gesprek bepalen we samen of de intake een vervolg moet krijgen.

Dat kan in de vorm van persoonlijke intakegesprekken met alle teamleden of een deel van het team. Tijdens die gesprekken kunnen de teamleden gevoeligheden uiten en kan de trainer/coach (onderliggende) patronen in het team blootleggen. Door het vertrouwelijke 1-op-1 gesprek met de teamcoach wordt de drempel naar de teamsessie verlaagd.

Soms adviseren wij juist om géén individuele intakegesprekken te voeren. Want soms is het beter om als team de huidige en de gewenste situatie in beeld te brengen. In feite begint de eerste teamsessie dan met de collectieve intake.

 • Nieuwe rol van de afdeling: hoe geven we die vorm?
 • Draagvlak creëren voor onze adviezen bij de managers.
 • Eenduidige aansturing van medewerkers (MT).
 • (H)erkennen, waarderen en gebruiken van elkaars verschillen.
 • Omgaan met veranderingen (in woord en daad).
 • Meer balans tussen denken en doen.
 • Borging van nieuwe vakinstrumenten.
 • Missie, visie en teamdoelen.
 • Gebruik maken van elkaars deskundigheid, leren van elkaar.
 • Vakinhoudelijk meer op één lijn komen.
 • Omgaan met werkdruk, onderlinge werkverdeling.
 • Bouwen aan onderling vertrouwen: ‘oude koeien’ nog één keer uit de sloot.
This is not product

Pin It on Pinterest