INTERVISIE

Leren van en met collega's

INTERVISIE

Leren van en met collega's

Intervisie is een krachtige manier om met en van andere professionals te leren. Met intervisie toets je je eigen gedrag en opvattingen en bespreek je je ontwikkeling met collega’s. Zo blijf je samen scherp. Ook als je bijvoorbeeld vanuit je dagelijkse praktijk te weinig voeding voor je ontwikkeling krijgt.

Intervisie is een krachtige manier om met en van andere professionals te leren. Met intervisie toets je je eigen gedrag en opvattingen en bespreek je je ontwikkeling met collega’s. Zo blijf je samen scherp. Ook als je bijvoorbeeld vanuit je dagelijkse praktijk te weinig voeding voor je ontwikkeling krijgt.

INTERVISIE = LEREN VAN ELKAAR

Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning en advisering met betrekking tot werkvragen en -problemen, in een groep die bestaat uit ‘gelijken’. Het doel is om tot inzichten en oplossingen wat betreft houdings- en/of gedragsverandering te komen. Dat gebeurt binnen een ervaringsgericht en zelfstandig leerproces, in een samen bepaalde structuur of overlegvorm.

Kortom: intervisie is een manier om met collega’s te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse praktijk. Daarbij gaat het altijd over de ‘inbrenger’ en zijn/haar competenties.

INTERVISIE = LEREN VAN ELKAAR

Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning en advisering met betrekking tot werkvragen en -problemen, in een groep die bestaat uit ‘gelijken’. Het doel is om tot inzichten en oplossingen wat betreft houdings- en/of gedragsverandering te komen. Dat gebeurt binnen een ervaringsgericht en zelfstandig leerproces, in een samen bepaalde structuur of overlegvorm.

Kortom: intervisie is een manier om met collega’s te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse praktijk. Daarbij gaat het altijd over de ‘inbrenger’ en zijn/haar competenties.

WAAROM INTERVISIE?

Stel: jij en je collega's willen wel ontwikkelen, maar jullie hebben geen tijd, zin of budget om naar die meerdaagse externe training te gaan. Bovendien hebben jullie allemaal andere leerdoelen. En eigenlijk weten jullie ook wel dat er heel veel collectieve kennis en ervaring in het team zit om elkaar een stap verder te helpen bij individuele vraagstukken.
Dan is intervisie een perfecte manier om met en van elkaar te leren.

INTERVISIEMETHODES

Er zijn veel verschillende intervisiemethoden. Van kort en praktisch tot diepgaand en persoonlijk.
De door ons gebruikte methode hangt van de groep en de ingebrachte casussen af. Soms gebruiken we één methode voor alle ingebrachte situaties. Vaak bekijken we per ingebrachte vraag welke methode het beste aansluit.
Op die manier leert de groep meerdere methodes kennen. Daarnaast kunnen ze een goede inschatting maken welke methode het beste bij de ingebrachte vraag en de inbrenger past.

PRAKTISCHE
PERSOONLIJKE
RESULTAATGERICHTE
INTERVISIE

INTERVISIE IS VOOR IEDEREEN

Bij ons zul je niet horen: 'Daarvoor moet je hoger opgeleid zijn' of 'Dat is alleen vanaf een bepaald schaalniveau' of 'Dat is alleen voor managers'.
Wij vinden dat intervisie voor iedereen is die open staat om te leren van collega's (en zij mogen van jou leren) en die de communicatieve basis (écht luisteren en vragen stellen) redelijk onder de knie heeft. Of dat binnen de intervisie snel wil leren.

Zo, nu we dat eventuele misverstand uit de weg geruimd hebben, stel: je wil je functioneren als professional verder ontwikkelen, maar je hebt geen behoefte aan een langdurige en dure externe training. Je weet dat er in je organisatie meer mensen in soortgelijke functies zijn, die net als jij nog effectiever willen worden. En je weet ook dat er bij die collega’s heel veel collectieve kennis en ervaring zit, die anderen verder kan helpen bij individuele vraagstukken. In dat geval kies je voor intervisie. Daarmee werk je aan je ontwikkeling in een groep collega-professionals en profiteert de organisatie mee.

Dus iedereen is gebaat bij Intervisie. Hieronder twee lijstjes: wat je als professional én als organisatie hebt aan intervisie:

ONTWIKKELING VAN PROFESSIONALS

 • Collegiale advisering: je wisselt ervaring, inzichten en kennis uit. Je leert van andere professionals en zij van jou.
 • Je krijgt (een beter) inzicht in je eigen functioneren. Blinde vlekken worden zichtbaar.
 • De opgedane inzichten werken motiverend en kwaliteitsverhogend.
 • Je verbetert een scala aan vaardigheden: luisteren, (open) vragen stellen, inlevingsvermogen, uitstellen van je oordeel, oplossingsvermogen, (zelf)reflectie.

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

 • De deelnemers breiden hun kennis en ervaring uit.
 • Persoonlijke lastige situaties worden in de groep ingebracht, waardoor iedereen ervan kan leren.
 • Samenwerking en kwaliteitsbewustzijn groeien.
 • Deelnemers ontwikkelen hun (zelf)reflecterend vermogen, waardoor scherpte ontstaat.
 • Het lerend vermogen neemt toe (individueel en collectief).
 • Gedeelde opvattingen, normen en waarden worden zichtbaar, waardoor collectieve professionaliteit groeit.
 • Leren van elkaar: een impuls aan de lerende organisatie.

BEGELEIDING NAAR ZELFSTANDIGE INTERVISIE

Intervisie is in essentie een proces dat de deelnemers zelfstandig doen. Toch worden wij vaak gevraagd om de eerste sessies van een nieuwe intervisiegroep te begeleiden. Logisch, want dan kan de groep zich eerst focussen op de inhoud en de daarvoor benodigde vaardigheden, terwijl een externe professional het proces bewaakt en tips geeft.

Omdat wij voorstanders van eigenaarschap zijn, zorgen we ervoor dat de groep de intervisie zo snel mogelijk zelf oppakt. We maken onszelf dus zo snel mogelijk overbodig. Dat doen we door in een vroeg stadium één van de deelnemers de rol van co-begeleider te geven. Zodra dat mogelijk is, draaien we de rollen om. De co-begeleider wordt dan de primaire begeleider, onder supervisie van een Oraki-trainer. Als dat goed verloopt, verdwijnen wij uit beeld. De groep kan de intervisie dan zelfstandig en vol vertrouwen voortzetten.

INTERVISIE IN JOUW ORGANISATIE?

Denk je (of weet je) dat intervisie iets is voor jouw organisatie? En wil je door een externe professional op gang geholpen worden?
Of heb je nog twijfels over wat het beste is voor jouw organisatie? Ben je benieuwd naar onze ideeën?

Bel dan naar 035 – 626 74 84 en vraag naar Peter Oosting of vul het contactformulier hieronder in. Een oriënterend gesprek is snel geregeld. We denken graag mee en zullen je eerlijk adviseren.

Meer weten over
in-company maatwerk
en
onze tarieven?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Klanten over ons

★★★★★

Samen met Oraki hebben we de trainingen ‘Resultaatgericht samenwerken’ vormgegeven en uitgevoerd. Een zeer plezierige samenwerking. Oraki is pragmatisch, helder en zonder ‘opsmuk’. Zaken worden benoemd zoals ze zijn, met respect voor iedereen.
Anoeska Mosch
Alkmaar Academie, gemeente Alkmaar
Oraki creëert een fijne, informele en laagdrempelige sfeer. Geen ellenlange theorie, maar inspirerende, praktische, toepasbare praktijkoefeningen. De trainer is duidelijk, direct en houdt je een spiegel voor, met als doel zelf na te denken en inzicht te krijgen in de situatie.
Tanja Leguijt
HR Adviseur / Gemba Service B.V.
Oraki = flexibel en toegankelijk.
Margot Fisser
Consulent Vrijwilligerscentrale / Welzijn Lelystad
De trainer staat open voor dat wat zich aandient en sluit aan bij de verschillende deelnemers. Kracht in deelnemers naar boven halen. Inspiratie voor ontwikkeling en groei.
Monique Dames
Coördinator Post Oost Plus / Civic Amsterdam
Oraki had oprechte aandacht, met veel tijd voor de uitvraag. De deskundigheid en flexibiliteit sloot goed aan bij de vraagstukken van teams. Samenwerken met de trainer van Oraki leidde tot win-win situaties. Hij gaf ruimte zonder de regie te verliezen.
Marianne Juk
HRM-adviseur / Gemeente Dronten
Betrokken, in verbinding en doortastend. Zo ervaar ik Oraki. En onze medewerkers voelen zich vanzelf veilig om te leren. De trainingen van Oraki zetten je in beweging!
Angelina Carol
Opleidingsadviseur Ontwikkelnavigator / Gemeente Schagen
Kwaliteit/betrokken/persoonlijk, maatwerk voor medewerkers en manager.
Rob van der Mark
Teammanager Service & Onderhoud / Gemeente Zeist
Het enthousiasme maar ook de professionaliteit, humor, persoonlijke touch en flexibiliteit waarmee jullie trainen en de trainingen organiseren is heel speciaal en super prettig om als opleidingscoördinator mee samen te werken. jullie geven energie!
Suzanne van Lijf
Opleidingscoördinator / Learn@Maastricht
Ik zie Oraki niet als een doorsnee trainingsbureau, maar als partner! Daarin zit het verschil! Met de menselijke maat als uitgangspunt.
René Grotens
Directeur bedrijfsvoering - Servicecentrum / Gemeente Zeist
Oraki is nog steeds regelmatig bij onze organisatie betrokken met bijv. (team)coaching of workshops. We werken altijd samen op basis van vertrouwen en respect.
Jacqueline Spelhofen
Senior Personeel & organisatie / gemeente Zeewolde
Authentiek bedrijf dat werkelijk bijdraagt aan verandering. Empathisch en ontwapenend eerlijk. Laten je in je waarde. Ze geven inspirerende, onderscheidende, creatieve workshops. En niet onbelangrijk; praktisch en toepasbaar.
Cees van Wijnen
Sectorhoofd Grondgebied / loco-gemeentesecretaris / Gemeente Beemster
Iedereen was positief over jullie training, ook de mensen bij wie het wat ’schuurde’. Jullie benadering was altijd respectvol. De samenwerking tussen jullie als trainers en ons als managers was mooi.Ik ben onder de indruk van wat we bereikt hebben.
Sander de Bruin
Afdelingshoofd Middelen / Gemeente Oldenzaal
Oraki spreekt mij aan omdat ze in hun trainingen creatieve werkvormen gebruiken, waarin elke cursist tot zijn recht komt. Aan het eind staan er concrete afspraken op papier om het geleerde in de praktijk toe te passen.
Lea Luijten
RMC coördinator en deelprojectleider actieplan jeugdwerkloosheid Utrecht Midden
Hun kracht is dat de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling bij de medewerker zelf blijft liggen. Oraki biedt een helpende hand voor wie hem aan wil pakken. Een aanrader voor iedereen die gelooft dat ontwikkeling vraagt om een eerlijke en open blik op jezelf!
Bart van Loenen
Teamleider Vergunningen en Handhaving / Gemeente Zutphen
De kracht van de trainer is zijn open respectvolle houding in combinatie met zijn vakkennis, ervaring, geduld en gedrevenheid. Daardoor voelen mensen zich veilig om zichzelf te zijn en zetten ze net een stapje extra.
Marijke Pruijs
Coach, trainer / Gemeente Zutphen
Iedereen weet dat je bij Oraki niet wegkomt met vage voornemens of halfbakken afspraken. Ik zelf kreeg ook feedback, en wel zodanig dat het direct bruikbaar is.
Jan van Ginkel
Algemeen directeur / Werkorganisatie De Waard
Een teamdag waarin helder werd waar het in de samenwerking aan schortte. Vooral de creatieve werkvormen spraken erg aan. We zijn met goede voornemens terug gegaan en gaan het geleerde in praktijk zien te brengen.
Conny Hesse
Hoofd PJC / gemeente Kampen
Oraki ondersteunde onze afdeling bij een Cultuurdag: natuurlijk, met een doel voor ogen en een prima resultaat! De “gedoetjes” werden door goede acties opgelost.
Wil Reijnders
Afdelingshoofd Welzijn / Gemeente Medemblik
Waarom Oraki? Prettig in de samenwerking, goede trainingen en trainers die het vak met hun hart doen. Cursisten voelen zich meteen op hun gemak bij de training. Er is vertrouwen en dit komt de training zeker ten goede!
Marjo Tot
Opleidingscoördinator / Hollands Kroon Academie
Een mooie spiegel: ik zie dat ik veel meer invloed heb dan ik dacht. Veel impact: we kunnen nu al beter onze ontwikkeling zelf vorm geven. Dat geeft houvast om met alle veranderingen bij onze gemeente om te gaan.
Maamke Schouten
Sectormanager Publiekszaken / Gemeente Medemblik
Oraki heeft ons traject op een zeer betrokken, authentieke en enthousiaste manier begeleid. Dat heeft geleid tot een resultaatgerichtere organisatie.
Risa Homan
Manager afd. Samenleving / Gemeente Enkhuizen
De trainers van Oraki sluiten aan bij de realiteit en dragen met enthousiasme kennis uit.
Barry Oeljee
Interim P&O-adviseur / gemeente Zeist
Ik word steeds helemaal enthousiast over de wijze waarop jullie mensen in beweging zetten.
Wies Kloosterhuis
P&O adviseur / gemeente Kampen
Met zulke enthousiaste cursusleiders word je zelf ook enthousiast.
Margaret Bakkum-Vos
Directiesecretariaat / Gemeente Medemblik
Oraki is er in geslaagd om op een ontspannende manier een voor veel mensen spannend onderwerp bespreekbaar te maken. Zij maken het veld rijp om het zaadje te kunnen planten. Het laten groeien tot een mooie plant is de taak van onszelf.
Michelle Mengerink
Afdelingshoofd Beleid en Ontwikkeling / Gemeente Oldenzaal
Wij hebben –net als Oraki- ‘eigenaarschap’ en ‘verantwoordelijkheid’ hoog in het vaandel. Oraki heeft ons uitstekend geholpen om doelgericht met elkaar in gesprek te gaan zodat elke medewerker eigenaar is van persoonlijke ontwikkeling en te behalen resultaten.
Wouter Slob
Gemeentesecretaris, algemeen directeur / Gemeente Medemblik
Actief luisterend oor; scherpe analyses; zelf de keus vwb trainer en in staat om zowel een groep als een individu op respectvolle wijze een spiegel voor te houden.
Karin Bosga
Teammanager Front office Maatschappelijke ontwikkeling / Gemeente Kampen
Oraki orakelt niet, is niet zweverig, maar gaat naast de opdrachtgever staan. En als dat nodig is met de voeten in de "modder". Oraki laat betrokkenheid zien, speelt in training in op wat er leeft in de organisatie.
P&O-adviseur
Technisch bedrijf MKB
Laagdrempelig, doortastend, eerlijk, puur.
Ingrid Christ
HR Manager / Koopmans Meel
Oraki: fris, professioneel en prettige mensen (ook niet onbelangrijk).
Grytsje Klazema
Directeur / KPO
Met Oraki bereik je op mensgerichte wijze resultaten.
Henriëtte de Jong
Oraki raakt mensen !
Egbert van Woerkens
Beleidsmedewerker / adviseur P&O / gemeente Wijk bij Duurstede
Wij kiezen voor Oraki omdat gevoel en inhoud kloppen !
Herman Bruins
Beleidsmedewerker P&O / Gemeente Kampen
Niet alleen een mooi verhaal maar echt meedenkend, praktisch en aanpassend aan de wens van de klant i.p.v. andersom.
Jessica Siegers
Manager backoffice Bouwen, Wonen en Bedrijven / Gemeente Slochteren
Oraki en haar medewerkers: een met zorg en aandacht, gerichte persoonlijke aanpak naar de wens van de klant. Daarbij gaan jullie gelukkig lef en verandering niet uit de weg terwijl zeker een positieve en veilige (leer)omgeving gecreëerd wordt.
Kirsten Rondeel
P&O adviseur / Gemeente Oost Gelre
Meedenkend, sensitief, origineel, deskundig, klantvriendelijk, praktijk- en resultaatgericht. Oraki verkoopt geen gebakken lucht, snelle praatjes, maar gaat echt op de inhoud zitten. De trainers zijn betrokken bij een succesvolle toepassing in de praktijk.
Siefko Oosterhuis
Coördinator interne academie / Onderwijsgroep Noord
Oraki: praktisch en resultaatgericht.
Jeannette Jonkman
P&O adviseur / Gemeente Kampen
De trainers en coaches van Oraki schakelen makkelijk tussen abstractie en praktijk, denken mee en leveren maatwerk. Spreken de taal van onze medewerkers én managers en begrijpen waar het in onze organisatie om gaat.
Mariëlle Sluiter
Hoofd afdeling organisatieadvies / Gemeente Zeist
Wat me bij Oraki het meest frappeert is de heldere toonzetting waarmee ze de cursist direct raken.
prof. dr. ir. Kasper Boon
Hoofd opleidingen / HEMA academie
Betrokken, gedreven, persoonlijk, echt, in verbinding.
Marja Kamermans
P&O adviseur / Gemeente Schouwen-Duiveland
Oraki zoekt naar een aanpak die past bij het vraagstuk en de medewerkers in de organisatie. Ze werken vanuit betrokkenheid en de kracht van medewerkers, zonder de organisatievraag uit het oog te verliezen.
Els Welsink
Senior P&O-adviseur / Gemeente Smallingerland (2010)
Sterk in ruimte geven aan medewerkers binnen vastgestelde kaders, scherp in bevragen en benoemen van concrete doelen.
Adrian Lammers
Teamleider Binnensport / Gemeente Zeewolde
Oraki helpt mensen om te ontwikkelen op een manier die past. Met oprechte aandacht voor mensen. Door te vertrekken vanuit oprechte aandacht, en van daaruit bezig te zijn met de dingen die er echt toe doen, komt ontwikkeling op gang.
Dennis Vork
Afd.manager Strategie, bestuur & projectbureau / Gemeente Zeist
Met de hulp van Oraki is het gelukt de gesprekscyclus echt in te vullen en daar profiteren wij "dagelijks" van. Sterk in de aanpak is dat er ingespeeld is op onze praktijk, onze werkelijkheid, ons verhaal en dat voelt goed.
Gerold den Haan
Teamleider Klantcontact / Gemeente Molenwaard

Pin It on Pinterest