Sterk in ruimte geven aan medewerkers binnen vastgestelde kaders, scherp in bevragen en benoemen van concrete doelen.